x

Predstavite svoj objekat / uslugu / ponudu na 3D Virtuelnoj Turi Boke Kotorske!!!

Obzirom da je Virtuena Tura namjenjena promociji turističkih potencijala Boke, omogućili smo svima koji su u svojim poslovnim aktivnostima imaju i neki od vidova turističke ponude (smještajni kapaciteti, ishrana, zabava i druge aktivnosti) da se predstave.

Predstavljanje ponude na Virtuelnoj Turi je u standardnoj formi, koja obuhvata jednu ili više panorama 360o na lokaciji po želji klijenta, kao i kraći info tekst o ponudi koji dostavlja klijent. Naravno, obuhvaćene su i tačna lokacija klijenta sa oznakom na mapi, kao i link ka web prezentaciji / detaljnijim informacijama o klijentu.
Saradnja se uspostavlja na zahtjev klijenta, a naknada obuhvata jedinstveni iznos za objavljivanje na Virtuelnoj Turi (u periodu do završetka Virtuelne Ture 50 €), kao i troškove snimanja panorama 360o na zahtjev klijenta (100 € po jednoj panorami iz vazduha).

Vlasnik prezentacije i svih panorama 360o: Falco Nero d.o.o. Herceg Novi
Author panorama 360o: Dejan Stojanović, BSC.eng
Administracija Virtuelne Ture: Andrija Stojanović

Web prezentacija kompanije: www.falconero.me

Informacija o prezentaciji, vlasništvu materijala i autorima nalazi se na strani "IMPRESSUM"!
Kontakt podaci kompanije se nalaze na strani "KONTAKT"

xweb: www.falconero.me

e-mail: deltabokabay@yahoo.com

tel: +382 67 233 377


Vlasnik prezentacije i svih panorama 360o: Falco Nero d.o.o. Herceg Novi
Author panorama 360o: Dejan Stojanović, BSC.eng
Administracija Virtuelne Ture: Andrija Stojanović

Web prezentacija kompanije: www.falconero.me

Informacija o prezentaciji, vlasništvu materijala i autorima nalazi se na strani "IMPRESSUM"!
Forme saradnje i predstavljanja su opisane na strani "PONUDA"!